1 ఆధునిక పోకడలు Archives - kathaluvyadalu.com

ఆధునిక పోకడలు

ఆధునిక పోకడలు

వనజ లెగవే లెగు, ఇంకా పడుకున్నావేంటి ఈరోజే మన రిజల్ట్స్ టెంపుల్ కి వెళ్దాం రా అంటూ కావ్య లేపుతుంది. అబ్బా లేస్తాలే ఇంకా 5: 30 గా అయ్యింది. ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావేంటి బాబు.  నువ్వు వేళ్ళు టెంపుల్ కి నేను రాను పడుకుంటాను.  గంట తర్వాత…